Yarınlarımız İçin Atıklarınızı Yeşil Enerjiye Dönüştürüyoruz

Uno Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Afyonkarahisar'da Bitkisel Atık Yağların Toplanması ve Ara Depolama Tesisi ile Bitkisel Atık Yağların Geri Dönüşüme Kazandırılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Biz Kimiz?

Misyonumuz & Vizyonumuz

HAKKIMIZDA...

Uno Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Sıfır Atık Projesi kapsamındaki ilke ve hedefleri ödev edinmiş bir özel kuruluştur. Bu önemli projenin hayata geçirilmesi ve hedeflerine ulaşması adına Bitkisel Atık Yağları toplama ve geri kazanımı için tüm imkân ve kabiliyetleri ile İLGİLİ Yasa, Yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak bitkisel atık yağların toplanması ve ara depolama tesisi ile geri dönüşüme kazandırılması için Afyonkarahisar’da hizmet vermektedir.

MİSYONUMUZ...

Uno Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. olarak;
Afyonkarahisar’da ekolojik bir sorun olan atık yağların, bertarafı ve ekonomimize yeniden kazandırılması hususunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi ile şehrimizin Sıfır Atık Projesi kapsamında Projenin uygulanan ve başarılı bir şehir olma yolundaki hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalar yürütmekteyiz.

VİZYONUMUZ...

Ekolojik zenginlik açısından örnek bir şehir olan Afyonkarahisar’da, doğal yaşamı tehdit eden en önemli unsur olan atık yağların bertarafı ile şehrimizin örnek bir şehir haline gelmesini sağlamayı ilke ve ödev edinmiş olan Uno Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. olarak, Başta Eber Gölü olmak üzere, Afyonkarahisar’daki tüm akarsu, gölet ve göller ile tüm doğal yaşamın ekolojik dengesinin korunarak gelecek nesillere aktarılması temel prensibimizdir.
Sıfır Atık Projesi kapsamında Cumhuriyetimizin Kuruluşu’nun 100. Yılı olan 2023’de, Afyonkarahisar’ı atık yağların tamamının bertaraf edilmesi ve ekonomimize kazandırılmasını sağlayan başarılı ve marka şehir haline getirmek en önemli hedefimizdir.

Feature 1

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR VE SIFIR ATIK PROJESİ

Dünya, kıt kaynakları ile hızla artan nüfusların doyumsuz ihtiyaçları arasında denge sağlamakta zorlanırken geleceğini tehdit eden bu gidişat karşısında çeşitli tedbirler almaktadır. Başta israf önlenmeye çalışılırken diğer taraftan da atık yönetimi ve atıkların geri kazanımı büyük önem kazanmıştır. Dünyada bütünleşmiş atık yönetimi, yerinde geri kazanım vb. gibi pek çok isim altında çareler aranırken Türkiye Sıfır Atık Projesi’ni başlatmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeyi yurt genelinde yaygınlaştırmak için çalışlar başlatmıştır.

Sıfır Atık Projesi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülebilmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Sıfır Atık Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018-2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilecektir. Sıfır Atık Projesi’nin 2018 itibariyle aşamalı olarak kamu kurumlarında, terminallerde, eğitim kurumlarında, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, eğlenme/dinlenme tesislerinde, büyük iş yerlerinde uygulanması ve 2023 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.

Bitkisel Atık Yağların toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması, Sıfır Atık Projesi’nin önemli hedeflerinden biridir. Ülkemizde Bitkisel Atık Yağlar 2005 yılından bu yana toplanmakta ve biyodizel olarak geri kazanılmaktadır. Petrolde dışa bağımlı ülkemizin çevre ve insan sağlığına zararlı bir atığını akaryakıta çevirmesi ve kullanması çok önemli ve değerlidir. Halen dörtte biri toplanabilen atık yağlarda Sıfır Atık’a ulaşabilmek ülkemiz ekonomisi için büyük kazanç, ülkemizin sera gazı salınım deflerini tutturmasında önemli bir kazanımdır.

Feature 1

ATIK YAĞLARIN ÇEVREYE ETKİSİ…

Bitkisel yağlar yüksek sıcaklıkta kolaylıkla okside olmakta kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra ekotoksik özellikler göstermektedir.

1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir. Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin %25'ini oluşturmaktadır.

Kullanılmış kızartmalık yağlar yer altı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Kirlenen yer altı sularını temizlemek çok pahalı ve zordur. Yer altı suları ülke için önemli bir içme suyu kaynağıdır.

Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir. Atık bitkisel yağlar su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlemektedir. Suda bozunarak sudaki oksijeni tüketmektedir.

Bitkisel atık yağlar, atık su toplama sistemlerinin, daralmasına ve tıkanmasına neden olmakta ve tıkanma sonucunda yer altı sularına karışmaktadır. Yer altı sularına karışmasının dışında kentsel altyapı sistemlerimize büyük zararlar vermektedir.

Suyun stratejik öneminin iyice arttığı günümüzde kanalizasyonlara dökülen atık bitkisel yağlar arıtma sistemlerinde güçlüklere ve önemli maliyet artışlarına neden olmaktadır.

Feature 2

İNSAN SAĞLIĞI VE ATIK YAĞLAR…

Gıda maddelerinin kızartılması, çok uzun zamandan beri yoğun olarak kullanılan ve başlıca amacı özel bir renk, tat, doku ve kabuk oluşturarak gıdanın hızlı pişmesini sağlayan bir yöntemdir. Kızartma yönteminin gıdaların pişirilmesi için ucuz, hızlı ve verimli bir yöntem olması ve gıda yüzeyinde sterilizasyon sağlaması gibi üstünlüklerinin yanı sıra, besleyici değeri açısından da kızartılmış gıdaların diğer yöntemlerle pişirilmiş gıdalara göre bazı üstünlükleri vardır.

Kızartılmış gıdalar ile birlikte tüketilen kızartma yağlarının insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmaması için kızartma yağlarının kullanım süresinin, toplam polar madde ve toplam polimer madde içeriklerinin çok dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Sağlığımız açısından kızartmalık yağların polar madde oranının denetlenmesi gerekmektedir. Bu konunun denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğu altındadır.12 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete yayınlanan 28290 sayılı “Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” çerçevesinde bitkisel yağlar, toplam polar madde %25’i, asit miktarı 2,5 aştığı zaman gıdadan çekilmesi gerekmektedir.

Uno Kimya

Aklınıza takılan her soruyu bize sorabilirsiniz.